Logo Destek

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Yüklenilen KDV Listesi Logo Destek Dokümanı

e-Beyannameler başlığında yer alan ve birlikte verilen beyannameler Yüklenilen KDV Listesi, İndirilecek KDV listesi ve Satış Faturaları Gümrük Çıkış Beyanname Listesidir.


Yüklenilen KDV Listesi iki başlıktan oluşur:

 • Genel Bilgiler

 • İade Hakkı Doğuran İşlemler


Genel bilgiler sekmesinde beyannameye ait idari bilgilerle birlikte mükellefe ait veriler yer alır.

İade hakkı doğuran işlemler başlığı ise üç bölümden oluşur:

 • Alış Faturaları

 • Satış Faturaları

 • İade hakkı doğuran işlemlere ait beyanname satırlarının listelendiği bölüm


Alış / Satış Faturaları:

Bu bölümlerde beyanname dönemi içerisindeki alış ve satış faturaları (Dış ticaret ile ilgili faturalarda) tarih sırasına göre satır bazında listelenir. Alış faturaları ve satış faturaları bölümlerinde yer alan filtre seç eneğine bağlı olarak her iki tarafta eşleme yapılacak hareketlerin listelenmesi sağlanabilir. Her iki bölümde yer alan başlık bilgileri:

 • Alış/Satış Faturasının Tarihi

 • Alış/Satış Faturasının No'su

 • Satıcı/Alıcı Cari Hesap Kodu

 • Satıcı/Alıcı Cari Hesap Açıklaması

 • Malzeme Kodu

 • Malzeme Açıklaması

 • Malzeme Miktarı

 • Malzeme Tutarı

 • Malzeme KDV Oranı

 • Malzeme KDV Tutarı

F9 menü seçeneği ;

 • Filtrele (Satınalma)

 • Filtrele (Satış)

 • Excel Dosyası Oluştur

 • Üretim Emirleri

 • Üretim Reçeteleri

 • Üretime Göre Listele (Satınalma)

 • Üretime Göre Listele (Satış)

 • Hareketi Aktar

 • Öndeğerlere Dön

Satınalma ve satış filtrele seçeneği ile verilen filtre seçeneklerine bağlı faturalar ilgili bölümlerde listelenir. Üretime göre listeleme yapılması seçeneği ise kullanılan reçetelere bağlı olarak yapılan alım faturalarının ve bu üretimler sonucu yapılan satış faturalarının listelenmesidir.


Üretime göre listeleme (Satış) filtre seçeneği ile bağlı alım faturalarının listelenmesi sağlanacağından öncelikle üretim sonucu ortaya çıkan mamullerin yer aldığı satış faturaları filtrelenir.


Satış faturaları listelendikten sonra işaretlenerek bu faturalar ile ilgili üretime bağlı alım faturalarının listelenmesinin sağlanması için Üretime göre listeleme (Satış) seçeneği kullanılır. Burada bağlı reçeteler ile ilgili listeleme için " Seviyelere Göre Malzeme Kullanım Listesi " ekrana gelir.Verilen seviye ölçüsünde satış faturalarından gelen malzeme için yapılan üretim bağlantılı ürünler listelenir.


Raporda listelenen malzemeler ile ilgili alım faturaları rapor kapatıldığında sol tarafta listelenir. Böylece ilişkilendirme yapılarak hareket aktar seçeneği ile Excel için satırlar oluşturulur.


Üretime Göre Listele (Satınalma) işlemi de satış işlemindeki aşamalarla aynıdır. Öncelikle alım faturaları listelenerek onay işaretleri atılıp Üretime Göre Listele (Satınalma) işlemi seçeneği ile bağlı satış faturaları listelenir ve ilişkilendirilir.


Yüklenilen KDV Listesi Başlıkları:


Alım faturasının Tarihi: Bu alana alış hareketinin tarihi GG.AA.YYYY (gün/ay/yıl) formatında gelmelidir.


Alış Faturasının Serisi: Bu alana alış faturasının serisi gelmelidir. Bilindiği üzere fatura serileri "A5" gibi harf ve rakamlardan oluşabileceği gibi "B" gibi sadece harften oluşabilir. Faturaların serileri A-5, A 5, A/5 şeklinde olsa bile (harf ve rakamların arasında "-, /, boşluk…" gibi karakter olmaksızın) bitişik olarak "A5" şeklinde gelmelidir. Ancak ödeme kaydedici cihaz fişleri doldurulurken bu belgelerde seri bulunmadığı için "Alış Faturasının Serisi" başlıklı alana bilgi gelmez.


Alış Faturasının Sıra No'su: Bu alana alış faturasının sıra numarası gelmelidir. Bu alan sadece rakamlardan oluşmalıdır.

Programlarımızda fiş numarası bir bütün olarak geldiğinden ve seri numarası kısmının genelde belge numarası alanında girilmesi sebebiyle alış faturasının serisi bölümü hareket aktarımı sonrasında boş gelecek sıra no'su bölümünde de faturanın fiş numarası gelecektir.Bu alanların daha sonra Excel'den düzenlemesi önerilir.


Satıcının Adı Soyadı Unvanı: Bu alana alış faturasını düzenleyen satıcının adı-soyadı/ünvanı gelmelidir.


Satıcının Vergi Kimlik Numarası/T.C. Kimlik Numarası: Bu alana satıcı tüzel kişi/ortaklık ise vergi kimlik numarası; satıcı gerçek kişi ise TC kimlik numarası gelmelidir. Eğer satıcı yurtdışında veya serbest bölgede ise (yani alış ithalat ise) bu alana "1111111111"gelmelidir.


Alınan Mal veya Hizmetin Cinsi: Bu alana alınan mal/hizmetin kodu gelmelidir.

"Excele Dosyası Oluştur" işleminde aynı işlem türüne ait ve aynı numaralı alım hareketleri birleştirilirken bu alandaki bilgiler virgülle ayrılarak getirilmelidir.


Alınan Mal veya hizmetin Miktarı: Bu alana alınan mal/hizmetin miktarı gelmelidir.

"Excele Dosyası Oluştur" işleminde aynı işlem türüne ait ve aynı numaralı alım hareketleri birleştirilirken bu alandaki bilgiler virgülle ayrılarak "Alınan mal veya hizmetin Cinsi" alanında girilen sırada getirilmelidir.


Alış Faturasının KDV Hariç Tutarı: Bu alana Alım hareketinin KDV hariç tutarı gelmelidir.

"Excele Dosyası Oluştur" işleminde aynı işlem türüne ait ve aynı numaralı alım hareketleri birleştirilirken bu alanlardaki bilgiler toplanarak getirilmelidir.


Aynı numaralı Alış hareketleri farklı KDV oranlarına tabi malların KDV hariç tutarlarının toplamı bu alana gelmelidir.

Örneğin A malı 100 TL ve %8'lik KDV'ye tabi, B malı 200 TL ve %18'lik KDV'ye tabi, bu iki malzemenin toplam KDV hariç tutarı (100 + 200 =) 300 TL olup bu alana 300,00 tutarı gelmelidir.


Alış Faturasının KDV'si: Bu alana Alım hareketinin KDV'si gelmelidir.

"Excele Dosyası Oluştur" işleminde aynı işlem türüne ait ve aynı numaralı alım hareketleri birleştirilirken bu alanlardaki bilgiler toplanarak getirilmelidir.


Aynı numaralı Alım hareketleri farklı KDV oranlarına tabi malzemeler için hesaplanan KDV'ler toplamı bu Alana gelmelidir.

Örneğin A malı 100 TL ve %8'lik KDV'ye tabi, B malı 200 TL ve %18'lik KDV'ye tabi malzemenin toplam KDV tutarı (100x%8) + (200x%18) = 44 TL olup bu Alana 44,00 tutarı gelmelidir.


Satıcı yurtdışında veya serbest bölgede ise (yani alış ithalat ise) bu durumda bu alana (faturada KDV olmayacağı için) alıma ilişkin gümrük makbuzunda gösterilen ve mükellefçe indirim konusu yapılan KDV tutarı manuel girilmelidir.


Bünyeye Giren Mal veya Hizmetin KDV 'si: Bu alana alış faturasındaki KDV'nin ihraç edilen malzemenin bünyesine giren tutarı gelmelidir. Yani Alım hareketindeki malzemenin tamamı iade istenilen dönemde ihraç edildi ise (ilişkilendirilen

satış hareketi ihraç hareketi ise) bu alan "Alış faturasının KDV'si" alanı ile aynı olur.


ÖRNEK : Adedi 1000 TL den % 18 KDV ile alınan 100 Adet A malzemesinin 50 adedi aynı dönemde ihraç edilmiştir. Alım hareketi ile ilişkilendirilen ihraç /satış hareketine bağlı olarak bu alana malzemenin 50 adedine ilişkin olan 9.000 TL KDV tutarı gelmelidir.


GGB Tescil No'su: Bu alana satıcı yurt dışında veya serbest bölgede ise (yani alım hareketi ithalat ise) alıma ilişkin gümrük giriş beyannamesinin (GGB) tescil numarası gelmelidir.


Alım hareketi ithalat değilse yurt içinden alım yapıldı ise bu sütun boş gelmelidir.


Aynı şekilde yurt dışından bir hizmet alımı söz konusu ise ve bir gümrük giriş beyannamesi yoksa bu alan yine boş gelmelidir.


Belgeye İlişkin İade Hakkı Doğuran İşlem Türü: Bu alan iade hakkı doğuran işlem türünün(e-beyannamedeki kodu) F10 ile ulaşılacak işlem türleri listesinden ilgili kodun seçilmesi sonucunda manuel doldurulur. Bu alan, birden fazla sayıda iade hakkı doğuran işlem türünden iade talep eden mükelleflerce doldurulmalıdır.Kullanıcının sadece bir işlem türünden iade talebi varsa bu sütun boş bırakmalıdır.İNDİRİLECEK KDV LİSTESİ

İndirilecek KDV Listesi de iki başlıktan oluşur :

 • Genel Bilgiler

 • İndirilecek KDV Listesi

Genel bilgiler bölümünde idari bilgilerle mükellefe ait bilgiler listelenir.İndirilecek KDV Listesi başlığında F9-Veri Al seçeneği ile birlikte alım faturalarının listelenmesi sağlanır.


Veri Al seçeneği ile ekrana bir filtreleme penceresi açılarak belirlenen kriterler doğrultusunda beyannamenin oluşması sağlanır.Fatura Düzenleme tarihine göre beyannameye faturaların aktarılması filtre seçeneği ile mümkün kılınmıştır.Fatura Türü filtresi ile belirlenen fatura türlerinin beyannamede yer alması sağlanabilir.


İndirilecek KDV Listesinde Serbest Meslek Makbuzlarının da listelenmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda beyanname filtrelerine " Serbest Meslek Makbuzları Listelensin:Evet -Hayır " seçeneği eklenmiştir.


Gerçek durumunda olan serbest meslek makbuzları bu filtre ile beyannameye aktarılır.


İndirilecek KDV Listesine "Detaylı Gösterim Yapılsın : Evet - Hayır" seçeneği eklenmiştir. Detaylı gösterim filtresi hayır seçildiğinde, beyannamede listelenen faturaların ilk satırındaki ürün gelecek şekilde listeleme olur. Filtrenin öndeğeri Evet olarak gelir.


Detaylı gösterim yapılsın Evet seçeneği beyannamenin mevcut halinin listelemesi olup birden fazla satır girişi olan faturanın listelenmesinde malzemelerin virgülle ayrılıp listelenmesi durumu söz konusudur.
Detaylı gösterim yapılsın filtresi Hayır olarak seçildiğinde beyannamede listelenecek fatura satırında yer alan ilk ürün alınan mal veya hizmetin cinsi kolonunda listelenir.


Tevkifat Uygulanmamış Tutarları Kullan : Evet-Hayır filtre seçeneğiyle de tevkifatlı faturanın tevkifat uygulanmamış halinin beyannamede listelenebilmesi sağlanmıştır.


İndirilecek KDV Listesine Ait Başlık Bilgileri:


Alım faturasının Tarihi: Bu alana alış hareketinin tarihi GG.AA.YYYY (gün/ay/yıl) formatında gelmelidir.


Alış Faturasının Serisi: Bu alana alış faturasının serisi gelmelidir. Bilindiği üzere fatura serileri "A5" gibi harf ve rakamlardan oluşabileceği gibi "B" gibi sadece harften oluşabilir. Faturaların serileri A-5, A 5, A/5 şeklinde olsa bile (harf ve rakamların arasında "-, /, boşluk…" gibi karakter olmaksızın) bitişik olarak "A5" şeklinde gelmelidir. Ancak ödeme kaydedici cihaz fişleri doldurulurken bu belgelerde seri bulunmadığı için "Alış Faturasının Serisi" başlıklı alana bilgi gelmez.

Programlarımızda fiş numarası bir bütün olarak geldiğinden ve seri numarası kısmının genelde belge numarası alanında girilmesi sebebiyle alış faturasının serisi bölümü hareket aktarımı sonrasında boş gelecek sıra no'su bölümünde de faturanın fiş numarası gelecektir.Bu alanların daha sonra Excel'den düzenlemesi önerilir.


Alış Faturasının Sıra No'su: Bu alana alış faturasının sıra numarası gelmelidir. Bu alan sadece rakamlardan oluşmalıdır.


Satıcının Adı Soyadı Unvanı: Bu alana alış faturasını düzenleyen satıcının adı-soyadı/unvanı gelmelidir.


Satıcının Vergi Kimlik Numarası/TC Kimlik Numarası:Bu alana satıcı tüzel kişi/ortaklık ise vergi kimlik numarası; satıcı gerçek kişi ise T.C. kimlik numarası gelmelidir.


Eğer satıcı yurt dışında veya serbest bölgede ise (yani alış ithalat ise) bu alana "1111111111" gelmelidir.


Alınan Mal veya Hizmetin Cinsi: Bu alana alınan mal/hizmetin kodu gelmelidir.

Alış faturası ile birden fazla mal/hizmet alındı ise bu alana çok genel olmamak kaydıyla ana başlıklar halinde virgülle ayırarak alınan malların/hizmetlerin kodları gelmelidir.Ve yine bu alanda girilen sırada "Alınan Mal ve/veya Hizmetin Miktarı" alanı da virgülle ayırarak girilir.


Alınan Mal veya hizmetin Miktarı: Bu alana alınan mal/hizmetin miktarı gelmelidir.


Alış Faturasının KDV Hariç Tutarı: Bu alana Alış Faturasının KDV hariç tutarı gelmelidir. Örneğin A malı 100 TL ve %8'lik KDV'ye tabi, B malı 200 TL ve %18'lik KDV'ye tabi, bu iki malzemenin toplam KDV hariç tutarı (100 + 200 =) 300 TL olup bu alana 300,00 tutarı gelmelidir.


Alış Faturasının KDV'si: Bu alana Alış Faturasının KDV'si gelmelidir.