Logo Destek

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Yabancı Bölgeye İhracat e-Fatura Gönderim Destek Dokümanı


1. Amaç :

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın kararı ile Yabancı Bölgeye İhracat yapan e-fatura mükelleflerinin yabancı bölgeye yaptıkları satış için e-fatura oluşturma zorunluluğu 01.07.2017 tarihinde başlayacaktır. Ancak mükellefler 01.01.2017 tarihinde uygulamaya isteğe bağlı olarak geçilebilecektir. Uygulama e-Arşiv (e-Arşiv mükellefleri için) veya kağıt olarak düzenlenen Yabancı Bölgeye İhracat faturalarının e-fatura olarak Gümrüğe iletilmesini kapsar.

2. Süreç :

Yabancı Bölgeye İhracat e-Fatura gönderimi süreci aşağıdaki gibidir.


Yükümlü(satıcı), ihracat faturasını e-fatura olarak düzenler ve LogoConnect üzerinden GİB'e gönderir. (Logo Özel Entegratörlük, Yerel Sunucu) Kullanılan sistem aracılığı ile e-fatura zarfı GİB'e iletilir, GİB e-faturayı Gümrüğe iletir. Mevcut e-fatura sürecinden farkı alıcının her zaman Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olmasıdır.


Gümrük sistemine alınan e-fatura için, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından,


  • 23 haneli referans numarası üretilir. Bu numara opsiyonel olarak faturaya verilen cevap ile elektronik ortamda iletilebilir veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Portalınden öğrenilebilir.

  • 23 haneli bir referans numarası ile belge tarihi yükümlü(satıcı) tarafından gümrük beyannamesinin 44 no'lu kutusunda "Belge Referans No" ve "Belge Tarihi" alanlarında beyan edilmelidir.

  • KABUL veya RET uygulama yanıtı üretilerek GİB'e gönderilir. GİB ilgili uygulama yanıtını yükümlüye(satıcı) elektronik ortamda iletir. (e-Fatura uygulama yanıtı senaryosu arasın daki tek fark uygulama yanıtının Gümrük ve Ticaret Bakanlığın'dan gelecek olması ve 8 gün sınırlamasının olmamasıdır.)


Fatura düzenlenen yabancı firma, ihracat e-faturasını kendi ülkesindeki işlemleri için satıcı kurumdan harici yollarından talep edebilir. (mail, e-posta vs. yolu ile)


3.Ticari Üründe Yapılması Gerekenler :

3.1.Ticari Sistem İşletmeni:

1.Firma tanımı içerisindeki e-Devlet sekmesine "e-Fatura Gümrük" seçeneği eklenmiştir. Yabancı Bölgeye İhracat faturalarının e-fatura olarak gönderilebilmesi için firma da bu seçeneğin işaretlenmesi gerekmektedir.


NOT: Yabancı Bölgeye İhracat faturalarını e-fatura olarak oluşturmaya 01.07.2017 tarihinde başlayacak olan kullanıcılar bu tarihe kadar "e-Fatura Gümrük" seçeneğini işaretlemeden eskisi gibi bu faturalarını e-Arşiv (e-Arşiv kullanıcısı ise) veya kağıt olarak kesmeye devam edebileceklerdir.


Şekil 2 SYS Firma Tanımı\e-Devlet Sekmesi

3.2. Cari Hesap Kartları:

1.Cari hesap kartı içerisindeki LogoConnect sekmesine "e-Fatura Gümrük" seçeneği eklenmiştir. Yabancı Bölgeye İhracat faturalarının e-fatura olarak gönderileceği cariler için bu seçeneğin işaretlenmesi gerekmektedir.


NOT : "e-Fatura Gümrük" seçeneği sayesinde e-Arşiv Cari Hesap kartlarına Yabancı Ülkeye İhracat Operasyon Fişi oluşturulurken faturanın e-fatura olarak oluşması sağlanmaktadır. Bu carilere diğer tüm tipteki faturalar e-Arşiv veya kağıt fatura olarak kesilmeye devam edilecektir.


Şekil 3 Cari Hesap Kartı

2. "e-Fatura Gümrük" seçeneği işaretli Cari hesap kartlarındaki zorunlu alanlar;

  • Yabancı uyruklu işaretli ise;

Ülke Kodu,Vergi Kimlik No ve Ünvan 2 alanlarının doldurulması istenecektir.

  • Yabancı uyruklu ve Şahıs Şirketi olduğunda ise;

Ülke Kodu, Adı, Soyadı ve TC Kimlik No alanlarının doldurulması zorunludur.


NOT : "e-Fatura Gümrük" seçeneği işaretli olan cari kartlarda e-Fatura/e-Arşiv Tipi "İstisna" olarak öndeğer gelecek ve değiştirilemeyecektir.


3.3. Malzeme Kartları :

1.Yabancı Ülkeye İhracat Operasyon fişi içerisinde seçilen malzemelerde "GTİP kodu" zorunlu tutulacaktır. Diğer e-Fatura türlerinde bu zorunluluk olmayacaktır.

Malzeme – Genel Bilgiler sekmesindeki "GTİP Kodu" alanının doldurulması gerekmektedir.


Şekil 4 Malzeme Kartı

3.4. Yabancı Bölgeye İhracat Operasyon Fişleri:

Yabancı Ülkeye İhracat Operasyon fişi içerisine E-Fatura Gümrük seçeneği işaretli olan bir cari hesap kartı seçildiğinde bu ihracat faturası e-fatura olarak oluşturulacaktır.


Oluşturulacak Yabancı Ülkeye İhracat e-fatura faturasının kaydedilebilmesi için gerekli olan zorunlu alanların doldurulması gerekecektir.


Zorunlu alanlar;

  • 1. İhracat Bilgileri;

Fatura ihracat bilgileri tabındaki Teslim Şekli, Taşıyıcı Kodu bilgilerinin girilmesi gerekmektedir.


Şekil 6 Yabancı Bölgeye İhracat Faturası

  • 2. Fatura Bilgileri;

Fatura satırında girilen malzeme kartlarında GTİP kodlarının girilmesi gerekmektedir.

  • 3. Detay Bilgileri;

Fatura detaylar tabında Ambalaj kodu, Kap Adedi ve Marka Kodu alanlarının girilmiş olması gerekmektedir.


Şekil 7 Yabancı Bölgeye İhracat Faturası

4.LogoConnect Üzerinde Yapılacak İşlemler:

4.1.Yabancı Bölgeye İhracat için Kullanılacak Tasarım Tanımı:

  • Seçenekler/Cari Hesap Parametreleri ekranından Yabancı Bölgeye İhracat faturaları için gerekli alanların eklendiği XSLT tasarımının seçilmesi gerekmektedir.

  • Kullanıcılar kendi tasarımları üzerinde gerekli değişiklikleri yapana kadar GeneralForm.xslt tasarımını kullanabilirler. Bunun için Cari Hesap Parametreleri / e-Fatura sekmesinden Görüntü Şablonu alanında GeneralForm.xslt adlı şablonun seçilmesi gerekmektedir.