top of page

Logo Çözüm Ortağı olarak satış ve sonrasında destek veriyoruz

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo Tiger 3 Enterprise Üretim Planlama


Logo Tiger 3 Enterprise kapsamındaki Makro Üretim Planlaması (MPS) modülü,müşteri siparişleri veya satış tahminlerini baz alarak,son ürünlerin üretim planını,MRP modülü ise,son ürün üretim planına göre malzeme ihtiyaçları ile birlikte yarı mamul üretim planını hazırlar.

Üretim planlarının hazırlanmasında her iki modülün dikkate aldığı iki bilgi,üretimin tamamlanması gereken "termin" tarihleri ve üretim için gereken "ön süre"lerdir. Sipariş üzerine üretim yapan,veya sipariş üzerine montaj yapan işletmeler ile kapasite kısıtları bulunan seri,üretim yapan işletmelerin,terminlerine uyabilmek ve maliyetlerini kontrol edebilmek amacıyla,optimal çözüm üreten planlama araçlarına ihtiyaç duyarlar.

Kapasite dengelemesi ve kapasite kullanım optimizasyonu yapılmasına,üretim kaynaklarının ayrıntılı yükleme planı yapılmasına ihtiyaç duyulur.Logo Tiger Enterprise Üretim Planlaması,kendi başına,bu amaçlar için geliştirilmiş bir yazılımdır.Üretim Planlama,Kurumsal Kaynak Planlama ERP modülleri ile entegre edildinde;

 • Üretim planlaması için esas alınacak,müşteri siparişleri,talep tahminleri ve eldeki stok bilgilerini kendi veritabanından alır,

 • Kapasite kısıtlarını da dikkate alarak,ana üretim planı ile üretim operasyonlarının zaman ve tezgah (üretim kaynağı) bazında dengelenmiş ve optimize edilmiş planlarını hazırlar.

 • Üretim ve operasyon planlarını,gerekli hareket ve operasyonların başlatılması ve izlenmesi amacıyla,ERP tarafına aktarır.Üretim Planlama 4 ana bölümden oluşur.

Talep yönetimi

Ayrıntılı üretim planı için,önceden belirlenmiş planlama esasları çerçevesinde,üretim gereksinimlerini geliştirir.Planlama esasları,sistemin kuruluşunda tanımlanmış olan,müşteri siparişleri ile talep tahminlerinin nasıl dikkate alınacağı planlama dönemlerinin süreleridir. Mevcut müşteri siparişlerini,satış tahminleri ve stok bilgilerini ERP tarafından alır. Ürünlerin stoklara girmesi gereken miktar ve zamanlarını belirler.

Kaynak yönetimi

Üretim ve lojistik sistemindeki üretim,stoklama kaynaklarının koordinasyonunu ve raporlanmasını destekler.Bu kaynakların kapasiteleri,üretim ve operasyon planlama sürecinin kısıtlarını oluşturur.Kaynaklarla ilgili maliyet bilgileri ile, planlamanın hedefleri de bu bölümde tanımlanır.Kaynak yönetimi bilgileri, talep yönetimi bilgileriyle birlikte,planlama için gerekli olan bilgileri oluşturur.

Kaynak Optimizasyonu

Toplam maliyetler en düşük olacak biçimde,üretim kaynaklarının, üretim operasyonlarına tahsisini (hangi zamanda,hangi operasyonun hangi üretim biriminde yapılacağı ve hangi kaynakların,hangi sürelerde bu operasyona tahsis edilebilmesi gerektiğini belirler.)

Kaynak Tahsisi

Optimizasyon sonucu önerilen tahsisatı rafine eder; hangi üretim kaynaklarının hangi zaman ve süreler ile hangi operasyonlara tahsis edilmesi gerektiğini,öneri olarak belirtir.Bu önerileri,ilgili operasyonların başlatılması amacıyla, ERP sistemine aktarılır.

Tiger Wings ve Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi

Karmaşık üretim süreçlerini kontrol altına almak, değişken müşteri siparişlerinin terminlerine uyum, tedariklerin eksiksiz yapılması, ihtiyaçlara göre stokların yönetilmesi, üretim yapan işletmelerin en çok ihtiyaç duyduğu ve kurgulanması gereken senaryolardır. Tüm sürecin baştan sona etkin yönetimi için kompleks yapıda sistemlerin bir araya gelmesi gerekir. Üretim maliyetlerinizi azaltmanıza ve iş süreçlerinizin verimliliğini artırmanıza yardımcı olacak Tiger 3 Enterprise ile üretim süreçlerinizi baştan sona optimize edebilirsiniz. Üretimi anlık olarak izleyebileceğiniz için hataları minimuma indirirsiniz.

 

Her sektörden ve her ölçekten işletmeye uygulanabilen Tiger Wings ve Tiger 3 Enterprise çözümlerimizden birini seçerek üretim modülleri ile uluslararası standartlarda üretim altyapısına kavuşabilirsiniz.

 

Üretim Kontrol: Tiger 3 ERP Çözümleri ile fabrikalarınızda yapılan üretimleri tüm aşamaları ile yönetebilir, takip edebilir ve raporlayabilirsiniz. Fonksiyonel ürün reçetesi tanımlaması ile birden fazla çeşit ürünü tek bir reçete ile tanımlayabilir, üretim emrinde verdiğiniz kısıtlara göre uygun malzemelerin kullanımını sağlayabilirsiniz.

Üretim Kontrol kapsamında;

 • Malzemelerinize ait işlem sürelerinizi detaylı bir şekilde tanımlayıp operasyon sıralarınıza göre rotalar oluşturabilir ve iş emirleri ekranında bu operasyonları takip edebilirsiniz.

 • Malzeme temin işlemi ile üretimde kullanacağınız malzemeleri hazırlayabilir, eksik olan malzemeler için farklı ambarlarda ise transfer işlemlerini, stokta yok ise satın alma süreçlerini ve alt yarı mamuller için uygun miktarlarda üretim emirlerini oluşturabilirsiniz.

 • Üretim esnasında duruş kayıtları girip kaynak kullanımlarını duruş ve vardiyalarınıza göre otomatik oluşturabilir, istasyon ve çalışanlarınızın çalışma sürelerini kolayca raporlayabilirsiniz.

 • Ürün konfigüratörü ile müşterilerinize özel ürünler tasarlayarak üretim ve planlama süreçlerini oluşturabilir, müşteri memnuniyetinizi arttırabilirsiniz.

 • Rework iş emirleri ile üretilmiş ürünlerinizi yeniden üretim sürecine alabilir; maliyet, malzeme ve zaman takiplerini yapabilirsiniz.

 • Takımboz iş emirleri ile üretilmiş ürünleri girdi ürünlere veya başka ürünlere ayrıştırabilir; ilgili işlemlere ait maliyet, malzeme ve zaman takiplerini yapabilirsiniz.

 • Rotalı üretim yapılırken rota dışına çıkılması gereken durumlarda üretim emrine bağlı yeni iş emirleri ekleyerek sürecinizi özelleştirebilirsiniz.

 • Fabrika ve iş yerinde üretilmeyip ilgili tedarikçilerde üretim yapmak için fason üretim emirleri verip maliyet, malzeme ve zaman takiplerini yapabilirsiniz.

 • Atölye tarzı üretimler için ürün reçetelerini işin yapılacağı makinelere bağlayıp rotasız üretim yapabilirsiniz.

 • En erken bitirecek istasyon seçeneği ile üretim emirlerinizi kapasite dolulukları ve üretim sürelerini dikkate alarak en uygun istasyonda üretimi sağlayabilirsiniz.

 • Satış siparişleriniz üzerinden üretim emirleri oluşturup siparişlerin hazırlanma süreçlerini takip edebilirsiniz.

 • Üretim emirlerinde rezervasyon kullanımı ile üretimde kullanılacak malzemeleri ilgili üretim için ayırabilir, stoklarınızı düzenleyebilirsiniz.


 

Tiger Wings ve Tiger 3 Enterprise Çözümleri ile üretim süreçlerinizi baştan sona optimize edebilirsiniz. Üretimi anlık olarak izleyebileceğiniz için hataları minimuma indirirsiniz.

 

Ana Üretim Çizelgeleme (MPS): Ana üretim çizelgeleme ile, satış sipariş ve taleplerinizi teslim tarihlerine göre planlayabilir, siparişlerinizin zamanında teslim edilmesini sağlayabilirsiniz. Gantt şeması üzerinde malzemelerin stok durumlarını, sipariş ve taleplere göre karşılama miktarlarını görerek hızlı karar verebilirsiniz.

Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP): Malzeme ihtiyaç planlama ile planlamak istediğiniz sipariş ve taleplerinizi belirler; günlük, haftalık, aylık veya belirtilen zaman süreci içerisinde ilgili siparişlere ait mamul, yarı mamul ve hammaddelerin ihtiyaçlarını; stok durumu, kapasite dolulukları, tedarik süreleri, üretim süreleri ve teslim tarihlerini de dikkate alarak planlayabilir, ilgili siparişlerinizin istenilen tarihte hazırlanmasını sağlayabilirsiniz. Planlama ekranında filtreleme yaparak sadece seçili siparişlere ait ürünlere planlama yapabileceğiniz gibi, özel filtreler vererek sonlu ve sonsuz kapasiteye göre planlama yapabilirsiniz.

Siparişe Teslim Tarihi Ataması (CTP): Satış siparişlerinize kapasite doluluğu, stok durumu, tedarik süresi ve üretim süreleri dikkate alınarak uygun teslim süreleri belirleyebilir; belirlenen teslim sürelerine göre siparişin tüm üretim aşamalarını kontrol edebilirsiniz. Birden fazla siparişe teslim tarihi ataması yapılırken malzeme ve cari hesap bazlı öncelikler verip planlama süreçlerinizi yönetebilirsiniz. Kapasite Çizelgeleme: Planlanmış ve devam eden üretim emirlerinizi Gantt şeması üzerinde izleyebilir, üretim emirleri ve bu üretim emirlerine bağlı alt ve üst üretim emirlerinin tarihlerini değiştirebilir, üretim emri işlem süresini değiştirebilirsiniz. Üretim emirlerinizi alternatif makinelere yönlendirip çizelgeleme süreçlerinizi kontrol edebilirsiniz.

Maliyet Muhasebesi: Tiger 3 ERP Çözümleri ile işletmenizde yaptığınız üretimlerin maliyetlerini ilgili üretimi etkileyen tüm kriterleri dikkate alarak hesaplayabilir, satış öncesi ve stok durumunda birim maliyetlerinizi görebilirsiniz.

Maliyet Muhasebesi Modülü ile;

 • Üretim emirlerinize ait malzeme, işçilik, istasyon ve genel giderlerinizi hesaplayıp aşamalı üretimlerde maliyetlerin üst üretim emirlerine yüklenmesini sağlayabilirsiniz.

 • Genel giderlerinizi makine-saate göre, işçilik saatine göre, üretim emri miktarına göre veya üretilen malzemelerin birim özelliklerine göre (en, boy, yükseklik, alan, hacim, ağırlık vb.) üretim emirleriniz üzerine dağıtabilirsiniz.

 • Hizmet maliyetlerinizi üretim maliyetleriniz üzerine belirlenen oranlarda dağıtarak üretim emirlerine yükleyebilirsiniz.

 • Planlanan maliyetleri hesaplatarak üretim emirleri başlamadan tahmini maliyetlerinizi hesaplayabilirsiniz.

 • Planlanan maliyetleriniz ile gerçekleşen maliyetleriniz arasında oluşan bütçe farklarını hesaplayabilir, bütçe farklarını muhasebeleştirebilirsiniz.

 • Üretim emirlerine alt üretim emirlerinden gelen toplam maliyetleri ayrıştırılmış maliyet hesaplama ile malzeme, işçilik, istasyon ve genel gider grupları bazında ayırarak raporlayabilirsiniz.

 • Aktivite kullanımı ile belirlenen üretim emirlerine ayrı maliyetler yüklenmesini sağlayarak maliyet süreçlerinizi yönetebilirsiniz.

 • Ürün reçetelerinizin periyot bazlı standart maliyetlerini hesaplayabilir, ilgili standart maliyetleri üretim emri gerçekleşen maliyetlerinde de kullanabilirsiniz.

 

Tiger Wings ve Tiger 3 Enterprise Çözümleri ile işletmenizde yaptığınız üretimlerin maliyetlerini ilgili üretimi etkileyen tüm kriterleri dikkate alarak hesaplayabilir, satış öncesi ve stok durumunda birim maliyetlerinizi görebilirsiniz

 

 

Tiger Wings ve Tiger 3 Enterprise Çözümlerinin kapsamlı raporlama özellikleriyle tüm verileri kolaylıkla analiz edebilirsiniz.

 

Raporlar: Raporlama uzmanlarının işini son derece kolaylaştıran raporlama özellikleri; yöneticilerin, karışık veriler arasında zaman kaybetmeyip büyük resmi tek bir bakışta kolaylıkla analiz edebilmelerine imkan verir.

Üretim emirlerinizin durumlarını, üretim emri malzeme ihtiyaçları listelerini, üretim emri malzeme hareketlerini, malzeme temin hareketlerini, planlanan-gerçekleşen-ayrıştırılmış-standart maliyetleri, üretimi aksatan durumları, seviyeleri ile birlikte ürün reçetelerini, reçete malzeme kullanımlarını, mühendislik değişikliklerini, planlama önerilerini, siparişlerin üretim durumlarını, üretim emri genel gider dağılımlarını, genel gider yükleme ve dağıtım karşılaştırmalarını, kalite kontrol sonuçlarını, malzeme ve operasyon kalite kontrol raporlarını ve üretimle ilgili diğer birçok konuya ait raporları alabilirsiniz.

Kolay rapor tanımlama ekranı ile Logo veritabanından aldığınız veriler ile yeni raporlar tanımlayabilir, mevcut raporlara farklı alanlar ekleyerek raporları kendinize göre özelleştirebilirsiniz.


Daha Fazlası İçin:

 

Logo Üretim Modülü Operasyon| Rota Tanımlama İşlemleri


Logo Üretim Modülü |Reçete Tanımlama İşlemleri


Logo Üretim Kontrol

 
1.803 görüntüleme0 yorum
bottom of page